Vores rådgivere

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) har nedsat to rådgivende organer. Et eksternt Advisory Board til at give den øvrige del af kompetencecentret gode råd om løsningerne på de aktuelle og fremtidige udfordringer på toldområdet.

 

Dette Advisory Board består netop nu af disse tre specialister:

 

Thomas Lyck, Director Global Key Account & Freight Management i Danfoss med ansvar for Fragt og Shipping. Thomas er efter sin handelsskoleeksamen uddannet speditør hos HK Samuelsen Transport A/S. Han er i det daglige ansvarlig for shipping for Danfoss-lokationerne i Danmark, processer om import/eksport af Danfoss-produkter, varetagelse af transportaftaler på tværs af lande/regioner og transportformer samt varetagelse af en række globale logistikopgaver på tværs af Danfoss-koncernen.

 

Carsten Willemoes Jørgensen, lektor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Carsten forsker og underviser i bl.a. toldret og transportret. Efter sin uddannelse som jurist på Københavns Universitet arbejdede Carsten otte år i Told og SKAT, hvorefter han blev Ph.d.-stipendiat på Handelshøjskolen i Aarhus. Herefter blev han først adjunkt og siden lektor på Juridisk Institut i Aarhus.

 

Kim Sejberg, chefkonsulent i Toldstyrelsen. Kim har i årsvis undervist på tolddiplomuddannelsen i samarbejde med Danske Speditører. Kim er også den drivende kraft bag yderligere toldkurser som eksempelvis forsendelse, toldprefærence og told brush up-kurserne, der giver deltagerne den nyeste viden om eksempelvis de nuværende og fremtidige udfordringer i forbindelse med EU-toldkodeksen. 

 

Det andet organ er EKFT´s Toldråd. Toldrådet består af personer som arbejder med told til dagligt, og er eksperter på området. Toldrådet består i dag af følgende personer:

Claus Bo Larsen, Custom Manager, Blue Water Shipping

Ole Nielsen, Manager, DSV Air & Sea

 

Disse to rådgivende organers kompetencer leverer i fællsskab en samlet palette af viden og erfaring ud fra transportsælgeres, transportkøberes, analytikernes og toldmyndighedernes synspunkter om de nuværende og fremtidige udfordringer på toldområdet. Dvs. alle kompetencer er samlet et sted i EKFT.

EKFT kan kontaktes på info@ekft.dk eller på telefon 25 88 01 01