Forandring i centrum for Toldkonferencen i Danske Speditører

Forandring i centrum for Toldkonferencen i Danske Speditører

Oprettelsesdato

02.07.2018 - 12:19

Den nye Toldstyrelse er netop blevet etableret den 1. juli 2018, og den 19. september 2018 kan du for første gang høre om indsatsen for at sætte kunderne i erhvervslivet mere i centrum. Det sker på Toldkonferencen i Danske Speditører.

Som det er fremgået af mange tidligere nyheder fra Erhvervslivets Kompetencecenter For Told, har EKFT store forventninger til de ændringer, der vil blive en realitet, når den nye Toldstyrelse for alvor tager fat.

- Tre ud af fire personer i den nye Toldstyrelses direktion kommer udefra. Omstillingen vil i høj grad blive bedømt på, om det i løbet af de kommende år lykkes at digitalisere al tolddokumentation. Det fuldt ud digitaliserede danske importsystem skal være klar om allersenest to år, fortæller Henrik Beck, der er sekretariatsleder i EKFT.

På det mere praktiske og dagligdags plan vil årets Toldkonference i Danske Speditører kaste lys over, hvad AEO-certificering egentligt medfører af fordele i relation til fysisk kontrol. Også spørgsmålet om ensartethed i servicen og fortolkningen af de gældende regler kommer i fokus.

- Det vil også være interessant for alle EKFT’s medlemsvirksomheder – både dem i og uden for speditionsbranchen – at de på Toldkonferencen kan få et indblik i, hvad der sker i verden omkring os. Og få et overblik over,  hvad det betyder for de danske virksomheder. Brexit, protektionismen, toldkrigen og mulighederne for toldnedsættelse ved EU’s mange frihandelsaftaler er fire overskrifter, der allerede i dag har stor betydning for danske virksomheder. Mit gæt er, at alle fire ting vil få endnu større betydning i fremtiden i takt med, at toldkrigen eskalerer og i takt med at Brexit-forhandlingerne går ind i den afsluttende fase. Derfor vil jeg håbe, at vi ser repræsentanter for rigtig mange virksomheder i mange brancher til toldkonferencen i Danske Speditører, siger Henrik Beck, der understreger, at Toldkonferencen absolut er åben for alle, og at alle skal betale det samme for at deltage.

Læs mere om Toldkonferencen i Danske Speditører her, hvor du også kan tilmelde dig.