Britisk EU-exit nærmer sig

Britisk EU-exit nærmer sig

Oprettelsesdato

04.09.2018 - 16:06

Uanset om den reelle britiske exitdato bliver 29. marts 2019 eller om der kommer en overgangsordning opfordrer Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) til, at  dansk erhvervsliv indstiller sig på, at det snart er slut med gnidningsfri toldbehandling mellem Danmark og Storbritannien.

Toldmyndighederne i stadig flere EU-medlemslande forbereder sig på situationen, hvor Storbritannien toldmæssigt skal betragtes som et tredjeland.

- Den nye danske Toldstyrelse har netop meldt ud, at de vil hyre 40-50 ekstra toldere. Nogle af dem skal lave kontrol af britiske varer ved grænsen, og andre skal vejlede de danske virksomheder. Derfor vil min opfordring til de danske virksomheder være, at de ikke skal holde sig tilbage med hensyn til at bede om vejledning fra disse mange nye danske toldere i Toldstyrelsen. Brexit bliver en ordentlig omgang for de fleste danske virksomheder, og jeg vil sige det på den måde, at der i hvert fald ikke er nogen grund til ikke at kontakte Toldstyrelsen, hvis man er i tvivl om noget i forbindelse med de fremtidige konkrete toldprocesser i forhold til et Storbritannien, der står helt og fuldt uden for EU’s Toldunion. Om 40-50 ekstra toldere er tilstrækkeligt til at klare opgaven, er et åbent spørgsmål, siger Henrik Beck, der er sekretariatsleder i EKFT.

EKFT har hæftet sig ved, at der i de danske medier synes at være opstået den misforståelse, at det kun er i tilfælde af en brat skilsmisse mellem Storbritannien og EU med virkning fra 29. marts 2019, at der bliver tale om en byrdefuld toldbehandling af gods ind og ud af Storbritannien.

- Om det er den 29. marts 2019 eller 31. december 2020, der bliver skæringsdatoen, betyder kun noget for, hvor lang tid de danske virksomheder har til at forberede sig på, at alt gods begge veje mellem EU-lande og Storbritannien skal fortoldes. I værste fald har virksomhederne kun lidt under syv måneder. Jeg er umiddelbart enig med formanden for Dansk Told & Skatteforbund, Jørn Rise, der siger, at de mange nyansatte er nødvendige uanset om der ”i de døende minutter” indgås en aftale eller ej. Hvis der fra en bestemt dato skal ske en korrekt beregning og afregning af tolden på varer begge veje mellem EU og Storbritannien – og det har jeg ingen grund til at betvivle – synes jeg, at alle skal være bevidst om, at slutfacit ligger fast, sådan som alle tegn i sol og måne er netop nu, siger Henrik Beck, der træffes på infio@ekft.dk