Stilheden før stormen på toldområdet er ved at være slut

Stilheden før stormen på toldområdet er ved at være slut

Oprettelsesdato

14.12.2017 - 19:10

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told – den nyoprettede specialforening på toldområdet – kan her ved udgangen af 2017 i hvert fald sige èn ting med sikkerhed: I 2018 bliver der virkelig brug for, at erhvervslivet står sammen på toldområdet. 

I 2018 sker der tre afgørende ting:  Til næste år tager den nye danske toldadministration form, til næste år begynder udviklingen af de første store IT-systemer bag EU-Toldkodeksen og til næste år præsenterer EU en ny og langt mere realistisk tidsplan for implementeringen af EU-Toldkodeksen.

Alle tre ting får stor betydning for alle danske virksomheder, der deltager i den globale handel. Det har vi store forventninger til, skriver Allan Rishøj og Henrik Beck på vegne af EKFT i foreningens første jule- og nytårshilsen.

Allan Rishøj er formand for Fagudvalg TOLD i Danske Speditører og for Toldrådet i EKFT. Henrik Beck er Politik- og Kommunikationschef i Danske Speditører og sekretariatsleder i EKFT.

Rishøj og Beck skriver, at 2018 derfor vil vise, at det er endnu mere nødvendigt end tidligere, at erhvervslivet står sammen på tværs af brancher, når det handler om videndeling, om hvad der er op og ned på toldområdet, og når det drejer sig om at varetage fælles fagpolitiske interesser.

På den baggrund mener Rishøj og Beck, at det var på sin plads, at Danske Speditører allerede i januar 2017 etablerede EKFT som en specialforening for told, hvor også virksomheder i andre brancher bliver indbudt til at være med. Det er den satsning, der i andet halvår 2017 har ført til, at store virksomheder som Grundfos har meldt sig ind i EKFT.

Rishøj og Beck skriver:

”Lad os begynde med den del af EKFT’s indsats, der drejer sig om at varetage erhvervslivets fælles interesser på toldområdet. I november 2017 fik vi endnu en påmindelse om, at fagpolitisk sammenhold er nødvendigt, og at det lønner sig.

Skatteministeren havde i sommeren meldt ud, at den nye selvstændige danske toldadministration nu skulle være langt mere erhvervsvenlig. Vi var glade for ministerens forsikring om, at toldadministrationen nu skulle gøre mere for at understøtte danske virksomheders deltagelse i den globale varehandel. Det lød jo lovende.

Stor blev vores overraskelse, da det gik op for os, at man som led i opbygningen af den nye toldadministration ville sløjfe toldekspeditionsstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard. Det ville nemlig bestemt ikke gør det nemmere for dansk erhvervsliv. Det ville gøre det endnu mere byrdefuldt at klare toldformaliteterne – det ville føre til, at der skulle køres lange omveje for at få papirerne i orden. Det var ganske enkelt ikke i overensstemmelse med regeringens politik om at bruge omstillingen af toldadministrationen til at styrke danske virksomheders deltagelse i den internationale varehandel.

Som supplement til, hvad f.eks. det fynske erhvervsliv gjorde for at undgå serviceforringelser, gjorde vi indsigelser – og det førte til, at de tre lukningstruede toldekspeditionssteder opretholdes. Det vil føre til, at virksomheder på Fyn, i Trekantområdet, i Aalborg-området og i Nordsjælland ikke kommer til at opleve tabt konkurrencekraft som følge af, at de får længere til tolden.

 

Ny toldadministration på vej

Var toldekspeditionsstederne ikke blevet bevaret, ville den nye Toldstyrelse være kommet rigtig skidt fra start. Meningen var jo, at erhvervslivet skulle opleve mærkbare forbedringer i forbindelse med det stilskift, der ligger bag det faktum, at den nye Toldstyrelse får en stærk og selvstændig ledelse.

Den nye tolddirektør hedder Charlotte Møller, og hun startede i jobbet fredag den 1. december. I løbet af kort tid besættes de øvrige direktions- og mellemlederstillinger, og 1. juli 2018 skal den nye Toldstyrelse være klar til udføre sine opgaver.

De takter, vi indtil nu har set fra Skatteministeriets implementeringscenter for Told (ICT), har bekræftet vores formodning om, at meget på toldområdet bliver bedre og nemmere. Og at der er kompetente og imødekommende folk i Skatteministeriet, der vil inddrage virksomhederne, når nye procedurer og IT-systemer skal udvikles, afprøves og implementeres.       

Vi har længe talt for, at 2020 måtte opgives som deadline for, hvornår alle dele af EU-toldkodeksen skal være implementeret i samtlige medlemslande. I flere omgange i 2017 har vi fået små indikationer på, at EU formentlig ville lade realismen råde og tillade, at medlemslandene fik mere tid til IT-udviklingen, som også omfatter, at virksomhederne skal have tid til egne IT-tilpasninger. Nu er der i december 2017 kommet et forslag fra EU-Kommissionen, der lægger op til, at den endelige deadline udskydes i tre-fire år, såfremt medlemslandene har brug for det. Det forhandles netop nu med EU-Parlamentet og EU’s Ministerråd, og det vil i løbet af få måneder føre til en ny officiel arbejdsplan. Vi glæder os til, at der kommer en ny tidsplan med tid til den digitaliserings-revolution, der er nødvendig for at få EU-Toldkodeksen til at spille.   

 

Udsigt til travlt 2018

Vi holdt vores årlige Toldkonference den 19. september 2017. Vi slog endnu en gang deltagerrekord – 230 deltog. Vores gæt er, at deltagerantallet ved Toldkonferencen i 2018 bliver endnu større. Det er nemlig først nu, at de store ændringer på toldområdet bliver en realitet:

Nu kommer tingene til at gå rigtig stærkt med hensyn til opbygningen af den nye Toldstyrelse med alle de ændrede politikker, procedurer og prioritering, der følger med, og med hensyn til den begyndende omlægning og digitalisering af systemerne til import, transit og eksport. Alt det vil kræve – for at det skal give mening for erhvervslivet – at virksomhedernes ønsker og erfaringer bliver opsamlet på tværs af brancher og brugt i den kæmpe udviklingsproces, vi kun lige har set begyndelsen på.

Alt det sørger EKFT for kommer til at ske i 2018, der virkelig bliver et travlt og afgørende år i udviklingen af den mere erhvervsvenlige danske toldadministration. Og hvor virksomhederne har store interesser og værdier på spil.

For at vise, hvor stort og komplekst det bliver, kan vi fortælle, at Skatteministeriet netop har meddelt Folketinget, hvad regningen for EU-Toldkodeksen forventes at blive. EU-Toldkodeksen kommer ikke til at koste de danske skatteydere mellem én og halvanden milliard kroner, sådan som Folketinget er blevet orienteret om. Nu beder Skatteministeriet indtil videre Folketinget om at bevilge 1,9 milliarder kroner til formålet”, slutter Rishøj og Beck, der træffes på info@ekft.dk

EKFT ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!