Bliv bedre til at spare udgifter til told

Bliv bedre til at spare udgifter til told

Oprettelsesdato

07.09.2018 - 11:31

Eksporterer din virksomhed høreapparater til Mexico, kan du selv vælge, om det skal ske til en toldsats på 5 procent eller 0 procent. Hvis din virksomhed eksporterer stålprodukter til Canada, bestemmer du selv om tolden skal være 7 procent eller et rundt nul.

Enten kan handlen foregå til den sædvanlige toldsats efter WTO-reglerne, eller også kan det foregå i henhold til EU’s frihandelsaftaler med stadig flere lande uden for EU.

Det betyder, at importørerne i lande, som EU har frihandelsaftaler med - såsom Mexico og Canada – kan få toldnedsættelse eller -fritagelse, når varerne har oprindelse i Danmark eller et andet EU-land. Det forudsætter dog, at både den danske eksportør og den udenlandske importør er opmærksomme på, at der eksisterer en frihandelsaftale, der kan bruges. Og det forudsætter, at eksportørens produkt lever op til reglerne om varernes oprindelse, og at varens oprindelse er godkendt af Toldstyrelsen.

Her har vi problemet, for når danske virksomheder eksporterer, bliver mulighederne i de mange frihandelsaftaler ikke udnyttet fuldt ud – og det vil Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) gerne medvirke til bliver ændret. Det vil styrke de danske virksomheders internationale konkurrenceevne.Næsten for dumt 

- Det er næsten for dumt til at være sandt, men det viser sig, at den gennemsnitlige danske udnyttelsesgrad kun er 77,4 procent. Vi er ikke lige gode til det på alle eksportmarkeder. Ringeste udnyttelse er der, når det drejer sig om dansk eksport til Chile, hvor udnyttelsesgraden kun er 44 procent. Højst udnyttelse er der i Tyrkiet, hvor dansk eksport udnytter præferencemulighederne for 93 procents vedkommende. Der er forbedringsmuligheder på det chilenske marked, og det samme er tilfældet i forhold til Sydkorea og Egypten, hvor udnyttelsesgraden er forholdsvis lave, fortæller Henrik Beck, sekretariatsleder i EKFT.

EKFT har netop afsluttet første del af en stribe netværksarrangementer for EKFT’s medlemsvirksomheder om mulighederne for at reducere udgifterne til told ved hjælp af EU’s frihandelsaftaler.Speditørerne kan gøre en forskel

- I arrangementerne henover sommeren og det tidlige efterår har både virksomheder i speditionsbranchen og virksomheder i andre brancher deltaget, og det er mit indtryk, at virksomheder i alle brancher – og det gælder også speditørerne - er ved at blive bedre til at rådgive om og udnytte mulighederne for toldreduktion.  Bedre udnyttelse af frihandelsaftalerne forudsætter for det første, at speditørerne kan og tør fortælle en dansk eksportør af f.eks. maskiner og mekaniske apparater til Sydkorea, at der i dag bliver betalt rigtig meget unødvendig told. Og så forudsætter det for det andet, at den danske eksportør mestrer håndteringen af den oprindelsesdokumentation, der skal til for at godtgøre over for toldmyndighederne i importlandet (Sydkorea) om, at varen skal toldbehandles til den reducerede toldsats i henhold til frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea, fortæller Henrik Beck.Brug Udenrigsministeriet

Til netværksarrangementerne har EKFT inviteret eksperter fra Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor, som er dem, der kan vejlede de danske virksomheder om mulighederne for at spare told og om dokumentationskravene.

- Derfor vil jeg rette en varm tak til medarbejderne i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor, og opfordre til, at speditørerne og import- og eksportvirksomhederne i højere grad end nu bruger de services, som Udenrigsministeriet stiller til rådighed på toldområdet. Bare ring til dem på telefon 33921422 eller send en mail på eksportteknik@um.dk, slutter Henrik Beck.

Du kan læse mere om frihandelsaftalerne her: https://thetradecouncil.dk/services/eksport/frihandelsaftaler