Kom til de stort anlagte informationsmøder om Brexit

Kom til de stort anlagte informationsmøder om Brexit

Oprettelsesdato

15.11.2018 - 12:30

I første omgang ser det ud til, at Storbritannien kan blive i EU’s toldunion efter Brexit.

Ud fra teksten i den Brexit-aftale, som den britiske regering godkendte i går aftes, er der på den korte bane ikke udsigt til, at danske virksomheder kommer til at opleve store toldmæssige konsekvenser af den britiske EU-exit. 

Ifølge Brexit-aftalen, som netop er blevet offentliggjort, kan hele Storbritannien forbliver i en toldunion med EU. Dette vil gælde for alle områder undtagen fiskeri. Samtidig står der i aftalen, at Storbritanniens medlemskab af EU-Toldunionen opretholdes, indtil begge parter er enige om at ophæve det. Næste skridt bliver, at det britiske parlament, Europa-Parlamentet og de 27 EU-medlemslandes parlamenter skal godkende aftalen. 

Selv om den britiske EU-exit ikke umiddelbart får toldmæssige konsekvenser for de danske virksomheder, opfordrer Henrik Beck, sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told, til, at danske virksomheder deltager i de bredt anlagte informationsmøder om Brexit, der foregår i Aalborg, Aarhus, Middelfart og København i slutningen af november og starten af december.

Bag møderne står den nye Toldstyrelse i tæt samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

- Det er aftalt med Toldstyrelsen, at første del af informationsindsatsen mod virksomhederne skal bestå af bredt anlagte informationsmøder, der ikke kun vil komme til at handle om told. Som man kan se af den meget brede vifte af offentlige myndigheder, der står bag møderækken, bliver der eksempelvis også sat fokus på moms, punktafgifter og import- og eksporttilladelser, fortæller Henrik Beck.

Henrik Beck fortæller også, at det i 2019 er planen at afholde en række mindre netværksarrangementer om Brexit med fokus på særlige branchespecifikke udfordringer på toldområdet. 

- Anden del af informationsindsatsen over for virksomhederne vil være mere branchespecifik og toldorienteret. Her begynder det virkeligt at blive interessant for EKFT, og derfor vil EKFT snarest muligt melde sig på banen med toldorienterede informationstiltag til EKFT’s medlemsvirksomheder om Brexit. Det gør vi, når vi får mere sikker viden om, hvad de toldmæssige konsekvenser af Brexit bliver for de danske virksomheder. Og ikke mindst når vi ved mere om, hvornår de nye regler og procedurer træder i kraft, slutter Henrik Beck, der træffes på info@ekft.dk

 

Du kan læse om informationsmøderne i første bølge her

Læs mere om Brexit-aftalen her