Hjælp Toldstyrelsen godt i gang

Hjælp Toldstyrelsen godt i gang

Oprettelsesdato

21.06.2018 - 14:19

Den nye Toldstyrelse indbyder sammen med Skatteministeriet alle interesserede virksomheder til at deltage i en test af vejledninger til et nyt EU-system. Det skal ske ved et arrangement i Aarhus den 16. august 2018. Fremragende idé, lyder det fra EKFT.

Som et led i implementeringen af EU’s nye Toldkodeks, EUTK, er Danmark forpligtet til at anvende et nyt, fælleseuropæisk it-system til håndtering af toldbevillinger, der skal have gyldighed i flere lande. Systemet kaldes Toldbevillingssystemet.

Toldbevillingssystemet giver via en fælles EU-portal virksomheder mulighed for at ansøge om og varetage 22 typer af toldbevillinger online. Systemet giver desuden de europæiske toldmyndigheder mulighed for at samarbejde elektronisk om udstedelsen og behandlingen af toldbevillinger, der er gyldige i mere end et medlemsland.

- Forhistorien er lidt tragisk, fordi EU-kommissionen ikke havde lavet sit hjemmearbejde ordentligt, da systemet blev sat i drift i oktober sidste år. Derfor valgte den danske skatteminister – med vores fulde opbakning - at  udskyde ibrugtagningen af systemet. Systemet er løbende blevet forbedret, og det er efter Skatteministeriets opfattelse nu i så god stand, at Danmark tager det i brug. Skatteministeriets folk har udarbejdet udkast til vejledninger til danske virksomheder i, hvordan de får rettigheder til systemet og logger på, ligesom der er lavet udkast til trin-for-trin vejledninger, der guider virksomheder til, hvordan de indgiver nye ansøgninger om toldbevillinger omfattet af systemet.  Danske virksomheder inviteres nu til at deltage i den endelige udarbejdelse af vejledningerne, og det er lige præcis den form for inddragelse, som vi har efterlyst, siger Henrik Beck, der er sekretariatsleder i EKFT:

Den 15. juli 2018 er der er tilmeldingsfrist til arrangementet, der foregår 16. august.  Du kan tilmelde dig ved at skrive til mette.kurtyka.johansen@skat.dk

His du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Kent Raeder fra Toldstyrelsen på 72 37 05 26.