Nyt netværksarrangement om toldkrigen og mulighederne for at spare udgifter til told

Nyt netværksarrangement om toldkrigen og mulighederne for at spare udgifter til told

Oprettelsesdato

11.06.2018 - 11:47

Toldkrigen er kommet op i et højere gear, og nu er EU blevet inddraget. EKFT tager konsekvensen, og indbyder til et nyt netværksarrangement. Denne gang foregår det i Midtjylland mandag den 27. august kl. 17.00.

Revideret 3. juli 2018 med oplysninger om, at arrangementet i Herning udvides med en juridisk komponent.

 

Formålet med EKFT-arrangementet, der afvikles i samarbejde med Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor, er at give danske virksomheder klar besked om de aktuelle risici og muligheder på toldområdet.

Herning bliver det nye sted, hvor EKFT afholder medlemsarrangement om de temaer, som der har været stor interesse for ved to arrangementer andre steder i slutningen af maj. Ved disse to arrangementer har der i alt været 46 deltagere fra 11 virksomheder i speditionsbranchen og 9 virksomheder fra andre brancher.

Arrangementet i Midtjylland  finder sted mandag den 27. august 2018 kl. 17.00-19.00 hos Alpi A/S, Fastrupalen 1, 7400 Herning. Mødet sluttes af med en let aftenservering. 

 

Temaerne er:

Toldkrigen - Hvad betyder det for danske virksomheder? Og hvordan ruster danske virksomheder sig bedst muligt?

Juridiske udfordringer i forbindelse med ændrede handels- og logistikbetingelser, der skyldes ændrede toldsatser. Enten som følge af, at Toldkrigen fører til forhøjede toldsatser, eller fordi der enten pålægges antidumping told (som med de kinesiske elcykler) eller at der er tale om, at myndighederne i importlandet ikke accepterer oprindelsesdokumentationen og at importen derfor ikke kan foregå med toldfritagelse i henhold til eksisterende frihandelsaftaler. 

Brug EU’s frihandelsaftaler mere og bedre - Mulighederne for at dansk samhandel med f.eks. Norge, Schweiz, Tyrkiet, Canada og Sydkorea kan foregå til en lavere toldsats ved at benytte EU’s frihandelsaftaler mere og bedre.

Få kvalificeret handelsrådgivning - Mulighederne for at din virksomhed kan få gavn og glæde af Udenrigsministeriets serviceydelser inden for handelsrådgivning.Ved mødet hos Alpi A/S mandag den 27. august 2018 kl. 17.00 kan du møde:

Anders Østervang, chefkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

- Søren Rinder, Specialkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

- Søren Nicolai Edsen Johansen, advokatfuldmægtig, Momentum-advokaterne.

- Allan Rishøj, fragtchef i Colorline og formand for Fagudvalg TOLD i Danske Speditører og Toldrådet i EKFT.

- Ole Nielsen, toldchef i DSV og medlem af Fagudvalg TOLD i Danske Speditører og Toldrådet i EKFT.

- Karl Christensen, afdelingschef i Alpi A/S og formand for Fagudvalg VEJ & BANE I Danske Speditører.

- Henrik Beck, Sekretariatsleder EKFT.

Arrangementert henvender sig eksklusivt til EKFT’s medlemsvirksomheder. 

Hver medlemsvirksomhed må deltage med op til fem personer.

Deltagelse er gratis, og kræver forudgående tilmelding på info@ekft.dk

Oplys deltagernes navne samt virksomhedens navn og skriv ”Tilmelding Herning 27. august” i emnefeltet.

Eftersom der er et begrænset antal pladser til rådighed, tilråder vi hurtig tilmelding på trods af, at arrangementet først foregår i slutningen af august.  

 

Alle medlemsvirksomheder under Danske Speditører er automatisk med i EKFT, og stadig flere virksomheder fra andre brancher har meldt sig ind i EKFT.