Danmark ramt af toldkrigen: Ingen import af aluminium uden licens

Danmark ramt af toldkrigen: Ingen import af aluminium uden licens

Oprettelsesdato

14.05.2018 - 10:55

Nu er de danske toldmyndigheder begyndt at håndhæve kravet om licens ved import af visse aluminiumsprodukter. Det er en udløber af den begyndende toldkrig mellem USA og Kina. Toldkrigen er tema for EKFT-møder senere i maj for medlemsvirksomhederne. 

Med virkning fra torsdag den 27. april 2018 trådte EU-kravet i kraft om, at import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU kun kan foregå, hvis man har en licens. Dog blev der indført en overgangsperiode frem til den 11. maj, hvor der ikke skete nogen form for håndhævelse af dette krav.

Nu er overgangsperioden overstået, og nu falder hammeren, hvis man ikke er i besiddelse af en licens. Det viser en helt dugfrisk sag fra Padborg.

- Ved toldekspeditionsstedet i Padborg har der netop været en sag, hvor en lastbil måtte holde stille, indtil der var skaffet en licens fra Erhvervsstyrelsen. Licensen koster ingenting, og den tager ikke lang tid at skaffe. Proceduren for at indhente importlicensen er identisk med den, der allerede eksisterer for import af visse jern- og stålprodukter. Det er også det samme skema, du skal anvende, siger Henrik Beck, sekretariatsleder i EKFT.

Erhvervsstyrelsen fortæller, at du får importlicensen direkte efter, at importlicens-ansøgningskemaet er udfyldt. Det kan du læse mere om i vejledningen til skemaet ved at følge nedenstående links.

Læs mere om den nye ordning og find anmeldelsesskema › 

Se forordning 2018/640, inkl. listen i bilag I over KN-koder (pdf) ›

 

Kom til netværksmøder i EKFT om toldkrigen

Henrik Beck fra EKFT minder om, at det nye licenskrav er en udløber af den begyndende toldkrig mellem USA og Kina.

- EU vil gerne have styr på, om flowet af aluminium ind i EU bliver påvirket af det, der sker mellem USA og Kina. Det vil sige, at dansk erhvervsliv allerede er blevet hvirvlet ind i toldkrigen. Derfor kan jeg kun opfordre alle EKFT’s medlemsvirksomheder til at møde op, når vi i løbet af de næste 14 dage afholder netværksmøder, hvor den begyndende toldkrig er på dagsordenen, siger Henrik Beck.

Møderne bliver afholdt i samarbejde med Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor, og foregår to steder i landet: Lynge i Nordsjælland og Haderslev i det sydlige Jylland:

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17.00 - 18.45 hos Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge.

Mandag den 28. maj 2018 kl. 17.00 - 18.45 hos Bestseller A/S, Moltrup Landevej 201, 6100 Haderslev.

Begge møderne sluttes af med en let aftenservering. Du kan melde dig til på info@ekft.dk

På møderne får du indblik i:

- Den begyndende toldkrig mellem USA og Kina, hvor der er risiko for, at EU bliver involveret. Hvad betyder det for danske virksomheder? Og hvordan ruster danske virksomheder sig bedst muligt.

- Mulighederne for at dansk eksport til f.eks. Norge, Schweiz, Tyrkiet, Canada og Sydkorea kan foregå til en lavere toldsats ved at benytte de eksisterende frihandelsaftaler mere og bedre.

- Mulighederne for at din virksomhed kan få gavn og glæde af Udenrigsministeriets serviceydelser inden for handelsrådgivning.

 

Dem kan du møde

Ved mødet hos Widex A/S 22. maj 2018 kl. 17.00 kan du møde:

Jeannette Dinsen, Toldchef hos Küehne + Nagel og næstformand for Fagudvalg TOLD i Danske Speditører.

Henrik Beck, Sekretariatsleder EKFT.

Jesper Stig Andersen, Chefkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

Søren Rinder, Specialkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

 

Ved mødet hos Bestseller A/S 28. maj 2018 kl. 17.00 kan du møde:

Claus Bo Larsen, Toldchef hos Blue Water Shipping og medlem af Fagudvalg Told i Danske Speditører og toldrådet i EKFT.

Henrik Beck, Sekretariatsleder EKFT.

Søren Rinder, Specialkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

Arrangementerne henvender sig eksklusivt til EKFT’s medlemsvirksomheder inden for og uden for speditionsbranchen. Hver medlemsvirksomhed må deltage med op til fem personer.

Deltagelse er gratis, og kræver forudgående tilmelding på info@ekft.dk - oplys hvilket af de to arrangementer, I tilmelder jer, samt deltagernes navne samt virksomhedens navn.

Eftersom der er et begrænset antal pladser til rådighed, tilråder vi hurtig tilmelding. Fordelingen foregår efter ”først til mølle-princippet”. Modtager EKFT flere tilmeldinger, end der er pladser til, vil vi snarest muligt forsøge at afholde erstatningsarrangementer andre steder i landet.