Udsigt til store told-ændringer: Kom til netværksmøder i EKFT

Udsigt til store told-ændringer: Kom til netværksmøder i EKFT

Oprettelsesdato

07.05.2018 - 16:42

Inden for de seneste måneder er der kommet tegn på, at vilkårene for handlen mellem EU, Kina og USA er på vej til at ændre sig. EKFT indbyder alle sine medlemsvirksomheder til netværksmøder om det. 

Her kan alle kan få ren besked om, hvordan frihandlen på forskellige måder er kommet under pres, og om hvordan virksomhederne kan forberede sig bedst muligt. Møderne foregår i Storkøbenhavn den 22. maj 2018 og Sønderjylland 28. maj 2018. Begge steder fra klokken 17.00 til 18.45.

 

Elcykler fra Kina

Det seneste nye er meddelelsen om, at toldmyndighederne i EU’s medlemslande nu skal registrere al import af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

- EU-Kommissionen har netop udsendt en officiel besked om, at der straks indføres registrering at import af elektriske cykler fra Kina. Registreringen betyder, at det ikke kan udelukkes, at der indføres told med tilbagevirkende kraft fra registreringens start. Heldigvis er det sådan, at opkrævning af op til 189 procent anti-dumpingtold tidligst kan ske fra 3. maj 2018. Det kan dog stadig give problemer for virksomheder, som har indgået kontrakter før den 3. maj 2018 på varepartier, der først angives i EU efter den 3. maj. Juristen i EKFT’s rådgivende panel har fortalt mig, at der her muligvis vil blive mulighed for fritagelse, hvis importøren er i god tro, men den tolkning har EU forsøgt at skyde i sænk med henvisning til, at meddelelse om det allerede blev givet 20. oktober 2017. Hvis alle undervejs har disponeret og kalkuleret efter en bestemt omkostningsprofil og vilkårene nu ændrer sig kan det ende med at slide hårdt på samarbejdet mellem virksomhederne, siger Henrik Beck, der er sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told.

Læs mere om produkter og procedure her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0671&from=EN.

 

Import af visse aluminiumsprodukter

Torsdag den 27. april 2018 har EU besluttet at indføre krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. Derfor skal du forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Erhvervsstyrelsen fortæller dog, at der er en overgangsperiode frem til 11. maj 2018, hvor det fortsat vil være muligt at importere de berørte aluminiumsprodukter uden en importlicens. Men fra den 11. maj 2018 kan de pågældende produkter altså kun importeres til EU, hvis der er udstedt en importlicens.

Proceduren for at indhente en importlicens er identisk med den, der allerede eksisterer for import af visse jern- og stålprodukter. Det er også det samme skema, du skal anvende for at indhente en importlicens.

Læs mere om importlicens til aluminiumsprodukterne her: http://www.ekft.dk/node/953

 

Kom til EKFT-møder

For at informere alle medlemsvirksomhederne under EKFT indbydes der til netværksmøder i slutning af maj. Emnet er den begyndende toldkrig og mulighederne for toldnedsættelse ved dansk eksport.

Møderne bliver afholdt i samarbejde med Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor og foregår to steder i landet: Lynge i Storkøbenhavn og Haderslev i det sydlige Jylland:

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17.00 - 18.45 hos Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge.

Mandag den 28. maj 2018 kl. 17.00 - 18.45 hos Bestseller A/S, Moltrup Landevej 201, 6100 Haderslev.

Begge møderne sluttes af med en let aftenservering. Du kan melde dig til på info@ekft.dk

På møderne får du indblik i:

- Den begyndende toldkrig mellem USA og Kina, hvor der er risiko for, at EU bliver involveret. Hvad betyder det for danske virksomheder? Og hvordan ruster danske virksomheder sig bedst muligt.

- Mulighederne for at dansk eksport til f.eks. Norge, Schweiz, Tyrkiet, Canada og Sydkorea kan foregå til en lavere toldsats ved at benytte de eksisterende frihandelsaftaler mere og bedre.

- Mulighederne for at din virksomhed kan få gavn og glæde af Udenrigsministeriets serviceydelser inden for handelsrådgivning.

 

Dem kan du møde

Ved mødet hos Widex A/S 22. maj 2018 kl. 17.00 kan du møde:

Jeannette Dinsen, Toldchef hos Küehne + Nagel og næstformand for Fagudvalg TOLD i Danske Speditører.

Henrik Beck, Sekretariatsleder EKFT.

Jesper Stig Andersen, Chefkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

Søren Rinder, Specialkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

Ved mødet hos Bestseller A/S 28. maj 2018 kl. 17.00 kan du møde:

Claus Bo Larsen, Toldchef hos Blue Water Shipping og medlem af Fagudvalg Told i Danske Speditører og toldrådet i EKFT.

Henrik Beck, Sekretariatsleder EKFT.

Søren Rinder, Specialkonsulent i Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor.

Arrangementerne henvender sig eksklusivt til EKFT’s medlemsvirksomheder inden for og uden for speditionsbranchen. Hver medlemsvirksomhed må deltage med op til fem personer.

Deltagelse er gratis, og kræver forudgående tilmelding på info@ekft.dk. Oplys hvilket af de to arrangementer, I tilmelder jer, samt deltagernes navne samt virksomhedens navn.

Eftersom der er et begrænset antal pladser til rådighed, tilråder vi hurtig tilmelding. Fordelingen foregår efter ”først til mølle-princippet”. Modtager EKFT flere tilmeldinger, end der er pladser til, vil vi snarest muligt forsøge at afholde erstatningsarrangementer andre steder i landet.