Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Oprettelsesdato

26.04.2018 - 15:23

Er du som speditør eller på anden vis beskæftiget med import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU, så skal du være opmærksom på, at der straks træder nye regler i kraft.

Erhvervsstyrelsen har netop meddelt, at EU med virkning fra torsdag den 27. april 2018 har besluttet at indføre krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. Derfor skal du forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Erhvervsstyrelsen fortæller dog, at der er en overgangsperiode frem til 11. maj 2018, hvor det fortsat vil være muligt at importere de berørte aluminiumsprodukter uden en importlicens. Men fra den 11. maj 2018 kan de pågældende produkter altså kun importeres til EU, hvis der er udstedt en importlicens.

Proceduren for at indhente en importlicens er identisk med den, der allerede eksisterer for import af visse jern- og stålprodukter. Det er også det samme skema, du skal anvende for at indhente en importlicens.

Erhvervsstyrelsen fortæller, at du får importlicensen direkte efter, at importlicens-skemaet er udfyldt. Det kan du læse mere om i vejledningen til skemaet ved at følge nedenstående links.

Læs mere om den nye ordning og find anmeldelsesskema ›

Se forordning 2018/640, inkl. listen i bilag I over KN-koder (pdf) ›

Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører og sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT), Henrik Beck, siger i en kommentar, at alle skal være klar over, at den nye procedure skyldes, at EU gerne vil have overblik over, om den begyndende toldkrig mellem USA og Kina får konsekvenser for flowet af aluminium ind i EU.

-  Det er først og fremmest for at få en sikrere dokumentation for de mulige konsekvenser af noget, der foregår mellem Donald Trumps USA og Kina, at danske virksomheder nu bliver pålagt en ny administrativ byrde. Det er bare noget, vi må affinde os med, og det er noget, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Så er det på den anden side en trøst, at man blot skal udfylde et skema, og derefter får man straks tilladelsen. Jeg er blevet forsikret om, at licensen kommer med det samme, fortæller Henrik Beck.

EKFT opfordrer til, at man kontakter Erhvervsstyrelsen på telefon 72200030, hvis man er i tvivl om det mindste i forbindelse med den nye ordning.

EKFT er oprettet af Danske Speditører, og alle virksomhedsmedlemmer i Danske Speditører er dermed automatisk også medlem af EKFT. Derudover optager EKFT virksomheder fra andre brancher