Lukker TOLD under en eventuelt kommende konflikt?

Lukker TOLD under en eventuelt kommende konflikt?

Oprettelsesdato

26.03.2018 - 16:12

Hvad kommer der til ske på toldområdet i tilfælde af en konflikt. Det bedste svar, der kan gives på nuværende tidspunkt, er, at der på toldområdet ikke er generelle strejkevarsler fra lønmodtagernes side. Dog er dele af toldområdet omfattet af lockoutvarsler fra de offentlige arbejdsgivere. 

Det betyder, at arbejdsgiveren har kunnet undtage de områder fra en lockout, som anses for at være af vital betydning for samfundet og for erhvervslivet.

TOLD oplyser, at nedenstående områder derfor IKKE vil blive berørt:

·         Medarbejderne der arbejder med toldekspeditioner (toldekspeditionsstederne)

·         Fysisk toldkontrol

·         Smuglerikontrol

·         TOLD’s Døgntjeneste

·         TOLD’s Servicedesk

Det betyder med TOLD’s egen formulering, at ”hastende opgaver i forhold til import og eksport som udgangspunkt ikke bliver påvirket”.

TOLD understreger, at der er lockoutvarsel på en række øvrige funktioner på toldområdet. Derfor vil der forventeligt være andre opgaver, der kan blive påvirket i tilfælde af en lockout. Hvilke er endnu ikke afgjort.

Sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT), Henrik Beck, siger, at alle skal være klar over, at toldmyndighederne hverken kan eller vil udarbejde en ”positivliste” over funktioner, som med garanti slet ikke bliver berørt.

- Står din virksomhed og skal importere et eller andet, som TOLDEN vurderer skal sikkerhedstestes eller vurderes af en ekspert fra en anden myndighed, før det kan tillades, at godset kommer ind i landet, og den institution, som eksperten arbejder hos, er omfattet af konflikt, kan der opstå problemer. Derfor er det ekstremt vigtigt at understrege, at når TOLD siger, at fysisk kontrol er undtaget, så drejer det sig udelukkende om den del, der udføres af TOLD’s egne folk, siger Henrik Beck.    

TOLD vil løbende informere om udviklingen på:

Links på ”Driftsmeddelelser og status på told”: https://skat.dk/skat.aspx?oId=17468

Nyhedsbrev om strejke/lockout: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2271439&vid=215584