Vi tilbyder kompetenceudvikling om told

Vi tilbyder kompetenceudvikling om told

Oprettelsesdato

07.03.2018 - 13:40

Vidste du, at medlemsvirksomhederne under Erhvervslivets Kompetencecenter For Told – både dem i og uden for speditionsbranchen – tilbydes en lang række kurser indenfor toldområdet?  Det drejer sig om:

Tolddiplomuddannelsen – en uddannelse udviklet i samarbejde med SKAT målrettet medarbejdere der til dagligt arbejder med told i deres virksomheder.

Uddannelsen består af fire moduler – Toldopgaven, Toldværdi, Import/Eksport samt Tarifering. En grundlæggende uddannelse for personer der arbejde med told og ønsker en grundig indføring i relevante emner. Du kan læse mere om uddannelsen her

Desuden tilbydes en række enkeltstående meget fagspecifikke kursusforløb eksempelvis Forsendelse, Forædling & Oplag, Toldpræference, Told Brush Up og Toldskyld. Du kan læse mere om de enkelte kurser her