Sammenhold bevarer toldekspeditionssteder

Sammenhold bevarer toldekspeditionssteder

Oprettelsesdato

27.11.2017 - 13:22

Toldekspeditionsstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard bevares, fordi erhvervslivet har ytret sig kontant og skarpt. Og fordi virksomhederne samarbejder om at varetage fælles interesser på tværs af brancherne.

Det er resultatet af mange måneders intenst arbejde.

 

Lobbyarbejde fra erhvervslivet har nu ført til, at Skatteministeren har meldt ud, at der også fremover vil være 16 toldekspeditionsssteder i Danmark.

Af det Danmarkskort, som Skatteministeriet offentliggjorde i sommeren 2017, fremgik det tydeligt, hvor den fremtidige toldadministration skulle være lokaliseret. Bynavnene Middelfart, Aalborg og Kvistgaard var ikke med, og derfor havde alle al mulig grund til at tro, at de eksisterende toldekspeditionssteder i disse tre byer stod til at blive nedlagt.

Det førte til protester fra medarbejderne og fra erhvervslivet, som med rette opfattede lukningen af de tre toldekspeditionsssteder som en sænkning af serviceniveauet.

Så tog Claus Bo Larsen, der er toldchef i Blue Water Shipping, og Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck, fat. Begge er også tilknyttet Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) som henholdsvis medlem af Toldrådet og som sekretariatsleder.

Resultat: De tre ekspeditionssteder bliver nu bevaret, skriver branchemediet Transporttidende, der mandag den 27. november 2017 bringer disse to historier:

"Toldekspeditionsstedet i Middelfart bevares" og "Hvorfor skal tolden i Middelfart lukkes?", se her

I en aktuel kommentar til sagen siger Henrik Beck, der er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører og sekretariatsleder i EKFT:

- Sidste efterår fik vi for alvor dokumenteret, at der kan komme gode resultater ud af det, når Danske Speditører mobiliserer brede dele af erhvervslivet til at yde en indsats for det, som vi mener er det rigtige. For et år siden fik vi på den måde forhindret en meget byrdefuld linjeregistrering, og vi fik i stedet den smidige 10 kroners-ordning, som er til at administrere for virksomhederne. Nu har vi gjort det igen, og det vil gavne de mange virksomheder, der fortsat kan få glæde af toldekspeditionsstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard. Det siger mig, at vi er på rette vej, når virksomheder i flere brancher nu optræder sammen over for toldmyndighederne, siger Henrik Beck, der træffes på info@ekft.dk