Skæv start på IT-understøttelsen af EU-Toldkodeksen

Skæv start på IT-understøttelsen af EU-Toldkodeksen

Oprettelsesdato

27.10.2017 - 15:46

Det har vakt en del postyr i erhvervslivet, at Danmark ikke var med, da 19 ud af de 28 medlemslande i EU mandag den 2. oktober 2017 tog det første digitale skridt for at implementere EU-Toldkodeksen. Det EU-skabte system fungerer simpelthen for dårligt.

Karl-Ole Beck og Henrik Beck mener, at det virkelig bekymrende ved, at det digitale system til ansøgninger endnu mangler at blive implementeret herhjemme, IKKE er, at de danske virksomheder derved stilles ringere end de udenlandske. Efter alt at dømme kører systemet ikke særlig tilfredsstillende i Sverige og de andre lande, der har besluttet at sætte det i drift til tiden. Og dertil kommer, at der herhjemme rent faktisk ikke ekspederes særlig mange ansøgninger om tilladelser lige for tiden. En dansk forsinkelse på dette område vil ikke for alvor true danske virksomheders deltagelse i udenrigshandlen.

Beck og Beck, der er henholdsvis konsulent i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told og Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, skriver:

"Det nærmest skammelige ved hele forløbet er, at EU-Kommissionen indtil videre ikke har formået at skabe et digitalt system, der fungerer tilfredsstillende for virksomhederne. Sagt lidt mere direkte: EU-Kommissionen i Bruxelles har længe vidst, at 2. oktober 2017 skulle være den første store generalprøve for IT-understøttelsen af EU-Toldkodeksen. Og man har i Bruxelles vidst, at det var EU-Kommissionen selv, der skulle levere varen. Nogle vil måske endda sige, at dette forløb med al ønskelig tydelighed viser, at EU-Kommissionen ikke tager sin egen Toldkodeks seriøst!

Vores indtryk er, at der virkelig skal fart og tempo på, hvis det skal nå at blive klar i første kvartal 2018. Så er der reelt tale om en seks måneders forsinkelse. Det er her det virkelige problem ligger, som vi ser det. Det vil nemlig kunne forskubbe de senere nødvendige IT-nyskabelser - og det vil i den grad kunne skade dansk erhvervsliv", skriver Beck og Beck, der kan kontaktes på info@ekft.dk

Alle kan tilmelde sig et nyhedsbrev fra EKFT på www.ekft.dk