Højt spil om Brexit

Højt spil om Brexit

Oprettelsesdato

17.10.2017 - 15:49

Brexit-forhandlingerne er svære, og de trækker ud, fordi EU insisterer på, at få forhandlet tre afgørende områder på plads, inden man går i gang med spørgsmålene om de fremtidige handels- og toldrelationer.

Hvad skal det koste for briterne at forlade fællesskabet, hvordan skabes der retssikkerhed for de EU-borgere, der bor og arbejder i Storbritannien, og endelig hvordan skal man få landegrænsen mellem Irland og Nordirland til at fungere gnidningsfrit?

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) og Danske Speditører er bekymret for udsigten til, at Storbritannien og EU går fra hinanden uden en aftale om, hvordan de fremtidige handels- og toldrelationer mellem dem skal være.

- Nu frygter flere og flere, at det ender med et brud mellem Storbritannien og EU uden nogen som helst form for frihandelsaftale, og så vil handlen foregå efter de almindelige vilkår, der er fastlagt af World Trade Organization (WTO), og det vil få alvorlige konsekvenser, siger Henrik Beck, der er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører og sekretariatsmedarbejder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT).

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi vurderer, at skal samhandlen med Storbritannien foregå efter toldsatserne under WTO, vil det betyde et fald i den danske eksport til Storbritannien på 79 procent.

- Vi må indstille os på, at de danske eksportvirksomheders – og dermed også speditørernes - aktiviteter på det britiske marked bliver meget anderledes end det, vi kender i dag. Hvordan og hvornår dramaet om Brexit slutter, ved vi af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt. Det bliver spændende at følge, fordi 45.000 danske job er jo direkte knyttet til landbrugseksporten til Storbritannien, siger Henrik Beck, der kan kontaktes på mail.