EKFT glæder sig over udsigten til en mere erhvervsvenlig toldadministration

EKFT glæder sig over udsigten til en mere erhvervsvenlig toldadministration

Oprettelsesdato

11.10.2017 - 11:53

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) glæder sig over, at der nu er seriøs udsigt til, at vi er på vej mod en mere erhvervsvenlig dansk toldadministration.  Frem til 2020 vil den danske regering bruge omkring en milliard kroner på at modernisere og digitalisere toldbehandlingen.

Pengene skal blandt andet gå til flere medarbejdere og nye IT-systemer. Senere vil der blive afsat yderligere nogle hundrede millioner kroner til atgøre arbejdet færdigt med at rulle EU-Toldkodeksen ud herhjemme. Det er regeringens plan, at den nye Toldstyrelse, der skal placers i Aarhus, skal have en stærk og selvstændig ledelse, og organisation og processer skal tilrettelægges fra bunden til at varetage toldopgaven.

Direktøren for den nye Toldstyrelse er efter alt at dømme ved at blive ansat, og det er meningen, at han eller hun skal have 5-6 måneder til at ansætte mellemledere, inden den nye Toldstyrelse efter planen skal være i drift 1. juli 2018. 

- Det forventer vi os meget af i både Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) og i Danske Speditører, siger Allan Rishøj og Henrik Beck. Allan Rishøj er formand for Fagudvalg TOLD i Danske Speditører og samtidig formand for Toldrådet i EKFT. Henrik Beck er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører.

Den nye EU-Toldkodeks kræver, at Danmark gennemfører meget store og omfattende ændringer af de nuværende regler, processer og IT-systemer på toldområdet. Sker det ikke, risikerer danske virksomheder fra at blive afskåret fra at handle på både det europæiske marked og med lande uden for EU. Sådan formulerer regeringen det selv, så der er altså ikke tale om sortsyn og pessimisme fra EKFT og fra speditørerne.

- Regeringen ved godt, at stærke interesser og store værdier er på spil. Det er vi glade for, at regeringen har erkendt, siger Allan Rishøj og Henrik Beck.

Danske Speditører har som eneste erhvervsorganisation herhjemme været med til at formulere den officielle vision for den nye danske toldadministration. Heri står det blandt meget andet, at erhvervslivet skal inddrages på en helt anden måde end tidligere, og at toldprocesser skal tilrettelægges sådan, at danske virksomheders deltagelse i den internationale samhandel tilgodeses mest muligt.

- Det er nye toner, som vi glæder os til at se blive udmøntet i praksis, siger Allan Rishøj og Henrik Beck.

Spøgsmål og kommentarer er velkomne på info@ekft.dk