Deadline for EU-tolkodeksen er ikke længere 2020

Deadline for EU-tolkodeksen er ikke længere 2020

Oprettelsesdato

04.01.2017 - 15:53

Indtil for ganske nylig var 2020 den officielle deadline for implementeringen af EU-toldkodeksen. Nu har EU-kommissionen langt om længe meldt ud, at 2020-fristen ikke er realistisk.

 

 

 

Med beslutningen om, at EU-toldkodeksen ikke skal være fuldt ud på plads i 2020, sådan som det oprindeligt var planlagt, kan det danske erhvervsliv ånde lettet op.

Efter et møde hos Danske Speditører den 5. september 2016 sendte repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibsmæglerforening, Danish Seafood Association, Dansk International Kurer Organisation (DIKO) og Danske Speditører nemlig en appel til Skatteministeriets departement om at få en ny deadline.

Organisationerne udtrykte i et fælles brev bekymring for "ophobning i 2019 og 2020 som følge af danske forsinkelser i implementeringen i starten af perioden 1. maj 2016 til 31. december 2020".

På et møde i SKAT's toldkontaktudalg i december 2016 meddelte en repræsentant for det nyoprettede statslige Implementerings Center for Told (ICT), at 2020-fristen er opgivet, og at de danske myndigheder ikke regner med at kunne være færdige med det hele før udgangen af 2023.

- Med den melding har vi fået mere ro i maven, for der er stadig mange og tunge IT-systemer, som myndighederne skal opbygge fra bunden, og først derefter kan virksomhedernes egne IT-tilpasninger gå i gang. Der skal være tid nok til, at både myndighederne og virksomhederne kan forberede sig ordentligt og systematisk, siger Henrik Beck, der udover at være Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører også er sekretariatsmedarbejder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT).

 

Lige siden 2015 har Danske Speditører og resten af erhvervslivet gjort sig til talsmænd for det såkaldte forsigtighedsprincip. Det går ud på alene, at implementere de dele af EU-toldkodeksen, som man er sikker på er understøttet af solidt indarbejdede administrative procedurer og af velafprøvede IT-løsninger. Dette forsigtighedsprincip har blandt andet ført til, at man har opgivet at stille krav om linjeregistrering hos virksomhederne i forbindelse med stillelse af sikkerhed for potentiel toldskyld ved bl.a. Midlertidig Opbevaring (MIO).